porno film izle seks jigolo
Anasayfa » Bilim » MatLab I – Vize

MatLab I – Vize

GENEL

 1. Matlab’da bir matris oluşturmak için hangi komut kullanılır?
  • a) matrix()
  • b) create_matrix()
  • c) zeros() (Doğru Cevap)
  • d) make_matrix()
 2. Bir vektörün elemanlarını toplamak için kullanılan Matlab fonksiyonu hangisidir?
  • a) sum()
  • b) add()
  • c) total()
  • d) sum() (Doğru Cevap)
 3. Matlab’da bir grafik çizmek için kullanılan temel komut nedir?
  • a) draw()
  • b) plot() (Doğru Cevap)
  • c) graph()
  • d) create_graph()
 4. Matris transpozunu almak için hangi Matlab komutu kullanılır?
  • a) transpose()
  • b) transp() (Doğru Cevap)
  • c) t()
  • d) trsp()
 5. Matlab’da bir dosyadan veri okumak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
  • a) read_data()
  • b) load_file()
  • c) import_data()
  • d) load() (Doğru Cevap)
 6. Bir sayının mutlak değerini almak için hangi Matlab fonksiyonu kullanılır?
  • a) abs() (Doğru Cevap)
  • b) absolute()
  • c) fabs()
  • d) abs_val()
 7. Matlab’da bir matrisin determinantını hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) det() (Doğru Cevap)
  • b) determinant()
  • c) mat_det()
  • d) det_matrix()
 8. İki matrisi çarpmak için kullanılan Matlab komutu nedir?
  • a) mult()
  • b) multiply()
  • c) prod()
  • d) mtimes() (Doğru Cevap)
 9. Matlab’da bir vektörün boyutunu öğrenmek için hangi fonksiyon kullanılır?
  • a) length()
  • b) size() (Doğru Cevap)
  • c) dim()
  • d) vec_size()
 10. Matlab’da bir döngü oluşturmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  • a) for loop (Doğru Cevap)
  • b) while loop
  • c) do loop
  • d) repeat loop
 11. Matlab’da bir diziyi tersine çevirmek için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) reverse()
  • b) flip() (Doğru Cevap)
  • c) invert()
  • d) backward()
 12. Matlab’da bir grafik üzerine başlık eklemek için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) title() (Doğru Cevap)
  • b) add_title()
  • c) graph_title()
  • d) set_title()
 13. Matlab’da bir diziyi sıralamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
  • a) arrange()
  • b) sort() (Doğru Cevap)
  • c) order()
  • d) arrange_array()
 14. İki matrisi eleman bazında toplamak için kullanılan Matlab fonksiyonu hangisidir?
  • a) add_elements()
  • b) sum_elements()
  • c) plus() (Doğru Cevap)
  • d) element_sum()
 15. Matlab’da bir sayının karesini almak için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) sqr()
  • b) power()
  • c) square() (Doğru Cevap)
  • d) ^2()
 16. Matlab’da bir matrisin belirli bir bölgesini seçmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  • a) select()
  • b) submatrix() (Doğru Cevap)
  • c) get_region()
  • d) ()
 17. Matlab’da bir dizi elemanını güncellemek için kullanılan ifade nedir?
  • a) modify()
  • b) change()
  • c) update() (Doğru Cevap)
  • d) ()
 18. Matlab’da bir matrisin izini bulmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) trace() (Doğru Cevap)
  • b) mat_trace()
  • c) find_trace()
  • d) get_trace()
 19. Matlab’da bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılan ifade hangisidir?
  • a) check()
  • b) verify()
  • c) if() (Doğru Cevap)
  • d) condition()
 20. Matlab’da bir fonksiyonu tanımlamak için kullanılan ifade nedir?
  • a) define()
  • b) function() (Doğru Cevap)
  • c) create()
  • d) func()
 21. Matlab’da bir dizinin belirli bir aralığındaki elemanları seçmek için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) get_range()
  • b) select_interval()
  • c) interval() (Doğru Cevap)
  • d) ()
 22. Matlab’da bir sayının faktöriyelini hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) factorial() (Doğru Cevap)
  • b) fact()
  • c) calculate_factorial()
  • d) factor()
 23. İki vektör arasındaki açıyı hesaplamak için kullanılan Matlab fonksiyonu nedir?
  • a) angle() (Doğru Cevap)
  • b) calculate_angle()
  • c) vec_angle()
  • d) find_angle()
 24. Matlab’da bir dizinin ortalamasını bulmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) mean() (Doğru Cevap)
  • b) average()
  • c) calculate_mean()
  • d) avg()
 25. Matlab’da bir dizi içinde belirli bir değeri aramak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) search()
  • b) find_value()
  • c) lookup()
  • d) find() (Doğru Cevap)
 26. Matlab’da bir matrisin belirli bir satırını veya sütununu seçmek için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) select_row()
  • b) choose_column()
  • c) pick_element()
  • d) () (Doğru Cevap)
 27. Matlab’da bir vektörün normunu hesaplamak için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) calculate_norm()
  • b) vector_norm()
  • c) norm() (Doğru Cevap)
  • d) find_norm()
 28. Matlab’da bir diziyi belirli bir değere göre filtrelemek için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) filter()
  • b) apply_filter()
  • c) mask()
  • d) apply_mask() (Doğru Cevap)
 29. Matlab’da bir matrisin tersini almak için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) inverse()
  • b) mat_inv()
  • c) invert()
  • d) inv() (Doğru Cevap)
 30. Matlab’da bir dizinin en büyük değerini bulmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) max()
  • b) maximum()
  • c) find_max()
  • d) get_maximum() (Doğru Cevap)
 31. İki vektör arasındaki iç çarpımı hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) dot_product() (Doğru Cevap)
  • b) calculate_dot()
  • c) vec_dot()
  • d) inner_product()
 32. Matlab’da bir matrisin belirli bir satırını çıkarmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) remove_row()
  • b) delete_row() (Doğru Cevap)
  • c) subtract_row()
  • d) ()
 33. Matlab’da bir dizi içinde belirli bir öğeyi değiştirmek için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) replace()
  • b) change_element()
  • c) swap()
  • d) modify_element() (Doğru Cevap)
 34. Matlab’da bir matrisin belirli bir bölgesini sıfırlamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) zero_region()
  • b) reset_area()
  • c) clear_region()
  • d) () (Doğru Cevap)
 35. Matlab’da bir diziyi belirli bir koşula göre filtrelemek için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) condition_filter()
  • b) filter_condition()
  • c) apply_condition()
  • d) filter() (Doğru Cevap)
 36. Matlab’da bir diziyi belirli bir değere göre sıralamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) sort_by_value()
  • b) order_by_value()
  • c) value_sort()
  • d) sort() (Doğru Cevap)
 37. Matlab’da bir matrisin belirli bir satırını çarpmak için kullanılan fonksiyon nedir?
  • a) multiply_row()
  • b) scale_row()
  • c) row_scale()
  • d) () (Doğru Cevap)
 38. Matlab’da bir diziyi belirli bir değere göre tersine sıralamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) reverse_by_value()
  • b) value_reverse()
  • c) reverse()
  • d) reverse_sort() (Doğru Cevap)
 39. Matlab’da bir dizi içinde belirli bir değeri bulmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) locate()
  • b) search_value()
  • c) find_value()
  • d) locate_value() (Doğru Cevap)
 40. Matlab’da bir matrisin belirli bir bölgesini kopyalamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) copy_region()
  • b) paste_area()
  • c) clone_section()
  • d) () (Doğru Cevap)

ARAYÜZ

 1. Soru: MATLAB arayüzünde “Command Window” hangi tür işlemler için kullanılır?
  • a) Sadece grafik çizimi
  • b) Komut girişi ve çıktısı için
  • c) Sadece dosya yönetimi
  • d) Veritabanı işlemleri için
  • Cevap: b) Komut girişi ve çıktısı için
 2. Soru: MATLAB Editor üzerinde yazılmış bir skript dosyasını kaydetmek için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + S
  • b) Alt + K
  • c) Shift + E
  • d) F5
  • Cevap: a) Ctrl + S
 3. Soru: MATLAB’da bir değişkenin değerini görmek için kullanılan komut nedir?
  • a) display()
  • b) show()
  • c) disp()
  • d) print()
  • Cevap: c) disp()
 4. Soru: MATLAB’da “Current Folder” (Mevcut Klasör) penceresi hangi tür işlemler için kullanılır?
  • a) Yeni bir script oluşturmak için
  • b) Çalışma dizinini değiştirmek için
  • c) Grafik çizimi için
  • d) Veritabanı bağlantısı için
  • Cevap: b) Çalışma dizinini değiştirmek için
 5. Soru: MATLAB arayüzünde “Home” (Ana Sayfa) sekmesinde bulunan “New Script” seçeneği ne işe yarar?
  • a) Yeni bir grafik penceresi açar
  • b) Yeni bir dosya oluşturur ve MATLAB Editor’ü açar
  • c) Mevcut skripti kaydeder
  • d) Çalışma alanını temizler
  • Cevap: b) Yeni bir dosya oluşturur ve MATLAB Editor’ü açar
 6. Soru: MATLAB Editor’de bir skript dosyasında satırı yorum satırına çevirmek için kullanılan işaretleme nedir?
  • a) % (yüzde işareti)
  • b) # (diyez işareti)
  • c) // (iki tane eğik çizgi)
  • d) /* */ (yorum bloğu)
  • Cevap: a) % (yüzde işareti)
 7. Soru: MATLAB’da bir değişkeni ekrana yazdırmak için kullanılan komut nedir?
  • a) print()
  • b) show()
  • c) display()
  • d) disp()
  • Cevap: d) disp()
 8. Soru: MATLAB Editor’de bir satırı aktif hale getirmek için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + A
  • b) Alt + S
  • c) Shift + E
  • d) Ctrl + D
  • Cevap: a) Ctrl + A
 9. Soru: MATLAB’da bir fonksiyonun yardım belgesini görüntülemek için kullanılan komut nedir?
  • a) help()
  • b) show_help()
  • c) info()
  • d) man()
  • Cevap: a) help()
 10. Soru: MATLAB arayüzünde “Variable” (Değişken) penceresi hangi bilgileri gösterir?
  • a) Mevcut skriptin satırlarını
  • b) Çalışma dizinini
  • c) Tanımlanan değişkenleri ve değerlerini
  • d) Grafik çizimi için kullanılan verileri
  • Cevap: c) Tanımlanan değişkenleri ve değerlerini
 11. Soru: MATLAB Editor’de seçili bir bloğu yorum satırına çevirmek için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + /
  • b) Alt + #
  • c) Shift + E
  • d) Ctrl + D
  • Cevap: a) Ctrl + /
 12. Soru: MATLAB arayüzünde “Command History” (Komut Geçmişi) penceresi hangi amaçla kullanılır?
  • a) Çalışma dizinini göstermek için
  • b) Daha önce girilen komutları görüntülemek ve tekrar kullanmak için
  • c) MATLAB’ın sürüm bilgisini göstermek için
  • d) Yeni bir script oluşturmak için
  • Cevap: b) Daha önce girilen komutları görüntülemek ve tekrar kullanmak için
 13. Soru: MATLAB Editor’de seçili bir bloğu yorum satırından çıkarmak için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + /
  • b) Alt + #
  • c) Shift + E
  • d) Ctrl + D
  • Cevap: a) Ctrl + /
 14. Soru: MATLAB arayüzünde “Workspace” (Çalışma Alanı) penceresi hangi bilgileri gösterir?
  • a) Mevcut skriptin satırlarını
  • b) Çalışma dizinini
  • c) Tanımlanan değişkenleri ve değerlerini
  • d) Grafik çizimi için kullanılan verileri
  • Cevap: c) Tanımlanan değişkenleri ve değerlerini
 15. Soru: MATLAB arayüzünde “Apps” (Uygulamalar) sekmesi hangi tür işlemler için kullanılır?
  • a) MATLAB sürümünü güncellemek için
  • b) Grafik çizimi için
  • c) MATLAB uygulama dosyalarını açmak için
  • d) MATLAB’a ek özellikler eklemek için
  • Cevap: d) MATLAB’a ek özellikler eklemek için
 16. Soru: MATLAB Editor’de bir satırı silmek için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + X
  • b) Alt + S
  • c) Shift + Del
  • d) Ctrl + Del
  • Cevap: a) Ctrl + X
 17. Soru: MATLAB arayüzünde “Plot” (Grafik) penceresi hangi tür işlemler için kullanılır?
  • a) Skript dosyalarını düzenlemek için
  • b) Grafik çizimi ve görselleştirmek için
  • c) Çalışma dizinini değiştirmek için
  • d) Komut satırında hesaplamalar yapmak için
  • Cevap: b) Grafik çizimi ve görselleştirmek için
 18. Soru: MATLAB Editor’de bir satırı kopyalamak için kullanılan kısayol tuşu nedir?
  • a) Ctrl + C
  • b) Alt + K
  • c) Shift + C
  • d) Ctrl + X
  • Cevap: a) Ctrl + C
 19. Soru: MATLAB arayüzünde “Publish” (Yayımla) seçeneği ne işe yarar?
  • a) Çalışma dizinini göstermek için
  • b) Bir skripti yayımlamak ve dökümantasyon oluşturmak için
  • c) MATLAB sürümünü güncellemek için
  • d) MATLAB’a yeni bir özellik eklemek için
  • Cevap: b) Bir skripti yayımlamak ve dökümantasyon oluşturmak için
 20. Soru: MATLAB arayüzünde “View” (Görünüm) sekmesindeki “Editor Layout” (Editör Düzeni) seçeneği ne işe yarar?
  • a) MATLAB Editor’ün temasını değiştirmek için
  • b) Çalışma dizinini değiştirmek için
  • c) MATLAB Editor penceresinin düzenini özelleştirmek için
  • d) MATLAB sürümünü güncellemek için
  • Cevap: c) MATLAB Editor penceresinin düzenini özelleştirmek için

GUI

 1. Soru: MATLAB GUI tasarımı için kullanılan araç hangisidir?
  • a) GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) (Doğru Cevap)
  • b) GUIBuilder
  • c) DesignStudio
  • d) GUIEditor
 2. Soru: MATLAB GUI tasarımında kullanılan nesneleri düzenlemek için kullanılan sekme hangisidir?
  • a) Design
  • b) Home
  • c) Edit (Doğru Cevap)
  • d) Object
 3. Soru: MATLAB GUI’de bir butona tıklanıldığında çalışacak işlevi tanımlamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?
  • a) button_callback()
  • b) button_pressed()
  • c) callback_function()
  • d) Callback (Doğru Cevap)
 4. Soru: MATLAB GUI’de bir pencere tasarımını başka bir pencereye kopyalamak için kullanılan araç hangisidir?
  • a) CopyWindow
  • b) Duplicate (Doğru Cevap)
  • c) CloneGUI
  • d) ReplicateWindow
 5. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulamayı derlemek ve çalıştırmak için kullanılan komut hangisidir?
  • a) run_app()
  • b) compile()
  • c) deploytool()
  • d) matlab -deploy (Doğru Cevap)
 6. Soru: MATLAB GUI’de bir açılır liste (dropdown menu) oluşturmak için kullanılan nesne hangisidir?
  • a) Listbox
  • b) Menu
  • c) Popupmenu (Doğru Cevap)
  • d) Combobox
 7. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulama tasarımını kaydetmek için kullanılan uzantı nedir?
  • a) .mat
  • b) .gui
  • c) .fig (Doğru Cevap)
  • d) .design
 8. Soru: MATLAB GUI’de bir eksen (axes) nesnesine grafik çizmek için kullanılan komut hangisidir?
  • a) draw_plot()
  • b) plot_axes()
  • c) plot() (Doğru Cevap)
  • d) draw_axes()
 9. Soru: MATLAB GUI’de bir butona resim eklemek için kullanılan nesne hangisidir?
  • a) ImageBox
  • b) PictureBox
  • c) ImageIcon
  • d) imread() (Doğru Cevap)
 10. Soru: MATLAB GUI’de bir nesnenin görünürlüğünü kontrol etmek için kullanılan özellik hangisidir?
  • a) Visible
  • b) Display
  • c) Show
  • d) Visible (Doğru Cevap)
 11. Soru: MATLAB GUI tasarımında bir nesnenin konumunu ve boyutunu ayarlamak için kullanılan araç hangisidir?
  • a) LayoutTool
  • b) SizeAdjuster
  • c) Positioner
  • d) Property Inspector (Doğru Cevap)
 12. Soru: MATLAB GUI’de bir menü çubuğu oluşturmak için kullanılan nesne hangisidir?
  • a) MenuBar
  • b) MenuStrip
  • c) UIMenu
  • d) uimenu (Doğru Cevap)
 13. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulama tasarımını XML dosyası olarak kaydetmek için kullanılan komut hangisidir?
  • a) save_gui_xml()
  • b) export_gui_xml()
  • c) saveas('xml')
  • d) saveas(gcf, 'filename.xml') (Doğru Cevap)
 14. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulama tasarımını açmak için kullanılan komut hangisidir?
  • a) load_gui()
  • b) open_gui()
  • c) load('filename.fig') (Doğru Cevap)
  • d) gui_open('filename')
 15. Soru: MATLAB GUI’de bir nesnenin etkinliğini (enable/disable) kontrol etmek için kullanılan özellik hangisidir?
  • a) Enable
  • b) Active
  • c) Access
  • d) Enable (Doğru Cevap)
 16. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulamada kullanıcıdan giriş almak için kullanılan nesne hangisidir?
  • a) InputBox
  • b) TextBox
  • c) InputField
  • d) uicontrol('style','edit') (Doğru Cevap)
 17. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulama tasarımında kullanılan renk paletini açmak için kullanılan komut hangisidir?
  • a) color_palette()
  • b) choose_color()
  • c) uicolor() (Doğru Cevap)
  • d) color_selector()
 18. Soru: MATLAB GUI’de bir eksen (axes) nesnesine alt başlık (title) eklemek için kullanılan komut hangisidir?
  • a) set_title()
  • b) title_axes()
  • c) axestitle()
  • d) title() (Doğru Cevap)
 19. Soru: MATLAB GUI tasarımında bir nesneye kullanıcıdan onay almak için kullanılan nesne hangisidir?
  • a) uipanel
  • b) confirmation_box()
  • c) questdlg() (Doğru Cevap)
  • d) uiconfirm()
 20. Soru: MATLAB GUI’de bir uygulama tasarımında kullanılan bir pop-up pencereyi açmak için kullanılan komut hangisidir?
  • a) popup()
  • b) msgbox()
  • c) uipopup()
  • d) msgbox('Message','Title') (Doğru Cevap)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll To Top
ankara escort bayan